Přijde nebo nepřijde recese? Zabývat se touto otázkou je stejné, jako se ptát, zda bude nebo nebude pršet, pokud ano, tak jak hodně a jak dlouho a případně kdy bude zase svítit slunce. Pojďme se podívat, jak to tedy s tou recesí je.

Recese nejenom že vždy byly a budou, ale přináší také ozdravný proces pro ekonomiku, poučení pro dlužníky a příležitosti pro investory. Tedy za předpokladu, že nebudou řešeny do budoucna jen tištěním peněz ze strany centrálních bank, což se stalo zejména v posledních letech velkým lákadlem, jak řešit problémy. Ať už tedy svět globální recese nakonec postihne nebo ne, není to důvod k žádným přehnaným obavám. Přiložený graf ukazuje řadu globálních recesí v minulosti od roku 1873 včetně toho, o jak velký pokles světového HDP tehdy šlo a co bylo tak nějak příčinou. Do recese vstoupil svět vlivem válek, dluhových a finančních krizí, pandemií, panik a tak dále. Důležité je, že se svět vždy z recese dostal. Stejně jako bouřce se objeví slunce.

Aktivní vs Pasivní investování

Otázka tedy zní, jak by na danou recesy měl reagovat investor? Pokud se jedná o aktivního investora, pak by ji měl určitě využít ve svůj prospěch. Dříve zanalyzované společnosti, které si vede na svém watch listu zařadit do svého portfolia. Určitě by měly splňovat řadu podmínek jako pochopení byznys modelu, konkurenční výhoda trvalého charakteru, správa ve prospěch akcionářů a dostatečný rozdíl mezi hodnotou a cenou. Pokud se ovšem jedná o pasivního investora, který využívám například ETF nebo podílové fondy, tak by na danou situaci nemusel téměř vůbec reagovat. Za předpokladu, že je portfolio správně sestavené s ohledem na rizikový profil klienta, jeho cíle a investiční horizont. O zbytek se postará čas a složené úročení.

Inflace jako největší nepřítel investora

Jestliže byste totiž v roce 1873 investovali 1 US dolar do indexu S&P 500 a veškeré dividendy reinvestovali, pak byste v roce 2023 měli 471.669 dolarů. To je výnos na úrovni 9.09 % p.a. Očištěno o inflaci by se jednalo o dnešní kupní sílu ve výši 18.752 dolarů, tj. 6,78 % p.a. Jak je i z daných čísel vidět, tak největší problém tedy není recese, ale inflace. I když tedy recese často působí zpomalení nebo propad ekonomik, propouštění a nezaměstnanost, tak skrytý zabiják jménem inflace působí v dlouhém horizontu největší škody na majetku.