Na trhu se pohybuje obrovské množství prodejců finančních produktů, pojišťováků nebo finančních poradců a poradenských kanceláří, kteří se snaží pomáhat s financemi svých klientů. Pověst oboru je ale bohužel hodně špatná. Je těžké pro klienty vybrat si správně někoho, kdo se jim o finance bude starat. Přitom je to tak moc důležité pro jejich životy. Jak tedy poznat správnou poradenskou kancelář a co by měla splňovat?

Lidé si často neuvědomují, jak je důležité správné nastavení financí a že rozdíl mezi chudým a bohatým není ve velikosti měsíčního výdělky nebo množství peněz, které člověk zdědil nebo vyhrál. Je to ve způsobu, jakým o penězích přemýšlí. Peníze ve své podstatě nemají žádnou formu. Můžete je držet jako hotovost, dluhopisy, nemovitosti, akcie nebo obrazy, kryptoměny atd. Člověk, který říká, že neinvestuje, ale drží hotovost nebo peníze na běžných účtech, se pouze rozhodl investovat do hotovosti, která je v čase sice velice stabilní s tím, že její cena nekolísá, ale kupní síla neustále klesá a bohužel s jistotou vede k chudobě. Ještě jsem nepotkal bohatého člověka, který by mi řekl, že zbohatl na hotovosti. Jak s oblibou říkám: „Radši budu s určitou mírou pravděpodobnosti bohatý, než abych s jistotou chudl.“

Jaký je cíl poradenské kanceláře

Aby klient našel správnou poradenskou kancelář, musí se ztotožnit s jejím cílem. Když se bavíme o financích a celkové správě, tak úspěšná poradenská kancelář se pozná pouze podle jednoho měřítka, a tím je to, že má bohaté klienty, resp. že její klienti v čase zvyšují množství majetku. Finance se totiž nedají střílet jen tak od pasu. Musí se našít na míru každému klientovi. Ve své podstatě jsou velice jednoduché. Bohužel realita je taková, že 90 % Čechů neplánuje svoje finance a 50 % Čechů neví za co utrácí. Z toho důvodu je důležité finance plánovat dopředu a připravovat se na budoucí přání, cíle a potřeby. Řešit finance v okamžiku, kdy něco potřebujete, může být často pozdě. Ve své podstatě jsou finance jednoduché. Jen jim musíte dát čas pro vás pracovat. Smyslem tak není klientům prodat pojistky nebo je zajistit na penzi a odejít. Finance musí fungovat komplexně od A do Z. Měli byste hledat poradenskou kancelář, která vám poskytne komplexní finanční plánování a připraví vás na budoucnost. Zajistí financování bydlení včetně předčasného splacení úvěru, správně nastaví penzijní spoření včetně vytváření renty pro váš svobodný a bezstarostný život, postará se o majetek, který jste už v životě vybudovali a ochrání příjem, na kterém celý finanční plán stojí. To je základní finanční zdraví pro každého člověka. Nadstavba jsou pak investice, které posunou celý finanční plán na vyšší úroveň a umožní klientovi si splnit budoucí přání, cíle a potřeby. Samozřejmostí je hlídání výročí smluv, využití vyjednávací síly poradenské kanceláře pro nejlepší nabídky na trhu a dlouhodobý servis, který zajistí neustálý aktuální plán pro klienta. Všechno spolu souvisí a jestliže klienti platí zbytečně na pojištění více, pak tyto peníze začnou chybět v investicích. Vzniká tak neefektivní přerozdělení kapitálu, která snižuje dlouhodobé budoucí výnosy.

Jak tedy poznat kvalitní poradenskou kancelář?

Rozhodující je vždycky člověk, který za danou kanceláří, společností nebo firmou stojí. Tento člověk by měl být určitě poctivý a nenabízet klientům něco, co nepotřebují jenom proto, aby si vydělal na provizích. Na to si dejte pozor. Zároveň u toho člověka hledejte odbornost v daném odvětví. Ať už se jedná o vystudování ekonomické fakulty, osvědčení a certifikace pro jednotlivé oblasti, nebo o zkušenosti z řízení a správy portfolií. V neposlední řadě by tento člověk měl být určitým fanatikem v dobrém slova smyslu a zajímat se o finance i ve svém volném čase, neustále studovat a vytvářet si přehled s cílem poskytovat maximální hodnotu pro své klienty. Hledejte tedy vždy zkušenosti, znalosti a kladná doporučení klientů.

Teorie versus praxe

Jak řekl jeden můj kamarád portfolio manažer: „Teoreticky není rozdíl mezi teorií a praxi. Prakticky je.“ Většina lidí ví, co je to pasivum a aktivum, že bohatí lidé nedrží hotovost, ale vlastní nemovitosti a podniky. Když se svých klientů ale ptám, kolik peněz mají v aktivech, tak většina odpoví, že neinvestují. Krásné rčení říká, že cesta je cíl. Proto není důležité, jestli na investování máte stovky, tisíce nebo miliony korun. Důležité je pochopit myšlenku tvorby bohatství, jak funguje složené úročení a že ve financích všechno se vším souvisí. Já říkám, že poradenské kanceláře a tvorba bohatství není pro bohaté, ale pro chytré ?.