Jakým způsobem investovat? Který způsob je vhodný a na co si při investování dávat pozor? V následujícím článku najdete základní informace, které by vám mohli pomoci se rozhodnout, kterou cestou se vydat.

Známé přísloví říká: „Nikdy se neptejte svého holiče, jestli se máte nechat ostříhat.“ Zatímco strana sell side (investiční bankéři, zprostředkovatelé, burzovní makléři) chce, aby se peníze otáčely a generovaly poplatky, pohled investorů je zcela opačný. Kdo dokáže minimalizovat transakční a daňové náklady, posouvá pravděpodobnost úspěchu na svoji stranu. Investování by neměla být možnost, ale téměř povinnost pro každého, kdo chce ochránit peníze před inflací a budovat svůj majetek. Otázka tedy je, zda investovat napřímo, prostřednictvím OPF (otevřené podílové fondy) nebo přes ETF (burzovně obchodované fondy).

Přímé investice jsou lákavé s ohledem na možnost dosaženého výsledku a novinové články, které popisují nejlepší investory všech dob. Neznalý investor se ovšem v množství informací snadno ztratí a investovat napřímo je náročnější, než to na první pohled vypadá. Je vyžadovaná znalost ekonomie, financí, účetnictví, jazyková vybavenost, emoční odolnost a stovky hodiny čtení a studia účetních výkazů. A k tomu zejména správný koktejl charakterových vlastností, které o výsledku nejvíce rozhodují. Protože jak řekl Benjamin Graham: „Investování je více věcí ducha než mozku.“

Indexový fond láká zejména na minimální náklady a snaží se bez větších úvah jen kopírovat sledující index, sektor nebo jiné podkladové aktivum. Výběr indexového fondu je tedy velmi důležitý, protože na začátku uděláte aktivní rozhodnutí, na jakém aktivu se chcete podílet. Hlavním problémem ovšem pak je, že většina investorů začne daný indexový fond časovat, doplňovat a z pasivní strategie se stanou aktivním správcem bez dostatečných kompetencí. To má pak většinou negativní vliv na výsledek investice.

Investice do otevřeného podílového fondu využívá zejména schopností manažera a jeho analytického týmu. Snaží se ochránit investora proti jeho vlastním chybám a naopak nechat práci na skutečném odborníkovi. Ten rozhoduje o investiční strategii, alokaci kapitálu, typu aktiv ve fondu, do kterých sektorů, odvětví, firem a zemí bude investovat. Schopnost najít správného manažera může být ale velký problém pro začínajícího investora.

Drobný investor může díky fondům vytvořit takové portfolio, které bude odpovídat jeho cílům, investičnímu horizontu a rizikově výnosovému profilu, aniž by musel cokoliv analyzovat, hlouběji studovat nebo vyhodnocovat. Fondové investování je tu zejména proto, aby zdemokratizovalo investování. Každý tak může participovat na dlouhodobém růstu trhů a je zejména ochráněn proti největšímu nepříteli investování, a to svému egu a slepým místům, který každý z nás má. Stačí už tedy jenom správně sestavit nebo si nechat sestavit fondové portfolio s ohledem na vaše cíle.