Medvědí trh je zpravidla definován jako pokles akciového trhu o 20 % a více. Ačkoliv se může zdát, že se jedná o poměrně vysoké číslo, tyto poklesy jsou zcela běžné a v životě investora absolutně nevyhnutelné. Stejně jako růst, který po nich následuje.

I když akcie přinášejí v dlouhodobém horizontu jeden z nejvyšších výnosů, tak se jedná o dynamické aktivum, které svým kolísáním způsobuje vrásky na čele nejednou člověku. Období poklesů přinášejí panický strach a naopak období růstu zase euforii. Abychom byli dlouhodobě úspěšnými investory, musíme mít nejen racionální stránku v přístupu k investicím, ale také vytrénovanou emoční disciplínu, která zabrání v období poklesů panicky prodávat a naopak v období růstu šíleně nakupovat.

Hlavní poznatek ovšem je, že období poklesů se pravidelně vyskytují, ale netrvají příliš dlouho. Růsty jsou potom daleko robustnější. Průměrné trvání býčího trhu měřeno indexem S&P 500 je 8,5 roku s průměrnou celkovou návratností 452 %, zatímco medvědí trhy trvají průměrné 1,2 roku s průměrnou kumulativní ztrátou -38 %. Jen pro zajímavost největší pokles nastal po Velké depresi v roce 1929. Trval celkem 33 měsíců a trh klesl o – 86 %. Nejdelší medvědí trh pak byl od března 1937 do dubna 1942. Trval celkem 5 let a souvisel s nejistotou spojenou s 2. světovou válkou. Poslední významnější medvědí trh přišel v prvních měsících roku 2022 a trh klesl o 23 %. Zde se jednalo nárůst inflace, s tím související růst úrokových sazeb, které přecenily finanční aktiva směrem dolu a hlavně vpádem ruských vojsk na Ukrajinu 24. února 2022.

Medvědí trhy se logicky střídají s býčími trhy, které jsou naopak definovány růstem o alespoň 20 % ode dna. Nejdelší býčí trh byl u indexu S&P 500 od března 2009 do února 2020. Trval celkem 11 let a cena indexu stoupla o 401 %.

Investoři trpí zpravidla psychologickou chybou averze ke ztrátě. Jedná se o to, že většina lidí má mnohem větší strach z toho, že přijde o majetek než z nevydělání peněz. Proto si zejména pamatují propady cen akcií, ale už si nevzpomínají, o kolik peněz přišli tím, že neinvestovali. Při Velké finanční krizi na přelom let 2008/2009 ztratil index S&P 500 53 % a většina investorů se váže k této události, ale už zapomínají, že od té doby vzrostl daný index od svého minima v roce 2009 o více než 500 % a o 160 % před krizí.

Na horizontu 15ti let nebylo žádné období na daném indexu e ztrátě po započtení inflace. Investoři mohou větší propady cen očekávat každých zhruba 5 let. Investor, který není schopen emočně zvládnout volatilitu trhu by neměl vůbec investovat.