Rozlišovat mezi nominální a reálnou veličinou je nejenom základní ekonomická znalost, ale vede to zejména ke správnému rozhodování při správě peněz. Co se může zdát na první pohled jako jasná volba, nemusí být vždy ta nejlepší varianta a naopak. Čísla jsou jedna věc, ale pochopení souvislostí druhá.

Většina lidí dnes investuje s cílem navýšit kupní sílu peněz (zbohatnout). Ovšem cílem každého investora není v první řadě zbohatnutí, ale ochránit kupní sílu peněz proti inflaci. Inflace je právě největším nepřítelem investora. Stejně kapitolu o inflaci nazval Benjamin Graham ve své knize Inteligentní investor z roku 1949.

Jednoduchý příklad. Střadatel měl počátkem roku 2020 na svém účtu 1,000.000 Kč. V daném roce byla inflace 3,2 %. Na konci daného roku měl tedy 969.000 Kč. V roce 2021 byla inflace už 3,8 % a kupní síla dále klesla na 934.000 Kč. Třetí rok se inflace zvýšila na 18 % a kupní síla daného 1 milionu Kč poklesla už na 791.000 Kč. I když nominálně měl na účtu stále 1,000.000 Kč, tak jeho kupní síla klesla o téměř 21 %.

Jak napsali ve své knize Peníze a Vy autoři Tepper, Kápl: „Každý, kdo má nějaké peníze, musí na svých zádech cítit odporně horký a vlhký dech inflace a v hlavě se mu neustále vynořuje neodbytná otázka: stíhám se svými výnosy alespoň tempo inflace?“ A právě termín peněžní iluze odkazuje na tendenci myslet spíše v pojmech nominálních než reálných.

Proto našim prvním cílem je ochránit peníze klientů proti inflaci a teprve dlouhodobě tuto hodnotu budovat. Krátkodobě tedy využíváme dnes repo fondy, ve střednědobém horizontu dluhopisové portfolio a nad 5 let individuálně sestavené portfolio s využitím dluhopisů, nemovitostí a akcií.